TALLER DE MUSICS

@TALLER DE MUSICS | | 3 Seguidors

Sobre mi

<p><b>Taller de Músics</b> és molt més que una escola pionera en la difusió del<b> jazz, el flamenco i les músiques populars modernes</b>. Des de la seva fundació l’any 1979 la formació s’ha combinat amb l’exhibició, la innovació i l’acompanyament artístic. El seu esperit inquiet, activista i compromès transcendeix les aules i les instal·lacions per donar lloc a <b>orquestres</b> i <b>formacions</b>, <b>produccions</b> i <b>management d’artistes</b>, <b>edicions discogràfiques</b>, <b>festivals</b> i <b>programacions</b>, <b>projectes d’inclusió social</b>, <b>recerques</b> i <b>creacions pròpies</b> de risc. Avui Taller de Músics és un pol d’activitat artística, un laboratori creatiu, un agent de dinamització social i agitació cultural, i una institució musical de referència internacional.</p><p><br></p><p>Més info:</p><p><a href="http://tallerdemusics.com/ca/" target="_blank">http://tallerdemusics.com/ca/</a></p>
62,11 ms